Kódex blogera [nitrancan.com]

Kódex blogera nitrancan.com je súhrn práv a povinností blogera a portálu nitrancan.com (ďalej len “prevádzkovateľ”). V prípade nerešpektovania kódexu blogera má prevádzkovateľ právo vymazať článok a pri opakovanom alebo obzvlášť hrubom porušení vymazať celý blog narušiteľa.

  1. Bloger je autor uverejňujúci články na portáli nitrancan.com/blog, ktorý prevádzkuje spoločnosť EK-Promotion, s.r.o.
  2. Bloger nesie plnú zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky. Bloger berie na vedomie, že portál nitrancan.com nepreberá zodpovednosť za obsah jeho príspevkov.
  3. Bloger je povinný vyplniť svoj profil. V prípade podozrenia je povinný prevádzkovateľovi hodnoverným spôsobom preukázať svoju identitu. V prípade zistenia, že bloger publikuje pod cudzím menom alebo falošným menom, bude blog automaticky zmazaný.
  4. Bloger súhlasí, že s jeho dielom môže prevádzkovateľ ďalej nakladať. Autor poskytuje prevádzkovateľovi neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch.
  5. Bloger sa vyvaruje urážlivých výrokov, hanlivých a vulgárnych slov.
  6. Bloger nezverejňuje nepravdivé informácie.
  7. Bloger nemôže využívať blog na priamu alebo skrytú propagáciu výrobkov, firiem a služieb.
  8. Bloger ctí autorský zákon a nevyužíva fotografie, videá, texty a iné materiály, ku ktorým nemá súhlas autora alebo nie sú jeho dielom.
  9. Bloger nemôže využívať blogy na umiestňovanie reklamy alebo odkazovať na internetové stránky, ktoré priamo nesúvisia s témou diskusií.
  10. Bloger má právo na slobodu prejavu.