Levice: slávnostne odhalený reliéf protitureckého bojovníka

Pri príležitosti 450. výročia úmrtia baróna Štefana Dobóa bol v priestoroch Tekovského múzea slávnostne odhalený reliéf tohto významného protitureckého bojovníka.
Autorom reliéfu je maďarský sochár Tibor Túri Török, ktorý je autorom aj ďalších umeleckých diel v meste – reliéfu Štefan Koháryho I. , ktorý bol umiestnený v priestoroch Tekovského múzea v r. 2018 a busty levického rodáka Kálmána Kittenbergera osadenej v r. 2021 pred synagógou.
Iniciátorom umiestnenia týchto reliéfov a busty bol Csaba Tolnai, bývalý poslanec, zástupca primátora a predseda Levického okrášľovacieho spolku, ktorý sa vďaka svojmu oduševnenému záujmu o Levice sám pričinil o zviditeľnenie mnohých pamiatok, zaujímavostí a osobností spojených s našim mestom.
Barón Štefan Dobó z Ruskej bol známy predovšetkým ako hrdina protitureckých bojov v roku 1552, keď ako hradný kapitán dokázal ubrániť Jáger napriek veľkej presile Turkov. V roku 1558 dostal namiesto stratených majetkov panstvo a hrad Levice a Víglaš. Bol vymenovaný za župana Tekovskej župy. Pustil sa do opevňovania oboch hradov, v Leviciach postavil vedľa hradu kaštieľ, ktorý dodnes nesie jeho meno. Podľa zachovaného latinského nápisu nad vstupnou bránou bola stavba dokončená v roku 1571. Je to najrozsiahlejší objekt hradného areálu, súčasťou kaštieľa bol aj padací most nad širokou vodnou priekopou. Budova kaštieľa slúži na depozitné a výstavné účely Tekovského múzea. Reliéf s vyobrazením Štefana Dobóa je umiestnený na stene vnútorného schodišťa kaštieľa.
Tekovské múzeum počas tohto roka pripravilo v meste Levice viacero zaujímavých podujatí, ktorými si pripomíname „Hrdinu z Jágra“. Do konca novembra si môžu návštevníci pozrieť výstavu venovanú životu Štefana Dobóa bohatému na jeho hrdinské činy a rovnako významnejším udalostiam tej doby. Vystavené sú aj archeologické nálezy z Levíc dokumentujúce obdobie osmanských bojov, staré zbrane a grafické listy. Na výstave si môžete pozrieť maketu hradu, ako vyzeral v čase svojej najväčšej slávy a tiež zbytky kolového opevnenia mesta, ktoré dal postaviť Štefan Dobó. Deti si tu môžu vyskúšať drevené repliky zbraní, puzzle s historickou podobou hradu a môžu si postaviť z kociek aj vlastný hrad.
Mesto Levice

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.