Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2022 sa ponesie v znamení nových mien

31.ročník upriami pozornosť na mladých divadelníkov i etablovaných tvorcov z domácej aj zo zahraničnej scény. Súčasťou genetickej výbavy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú úvahy na spoločensko-politické témy, ktoré odrážajú životný pocit súčasníka – tvorcov i divákov.

Mottom 31. ročníka festivalu je  k r e h k o s ť / f r a g i l i t y.  Krehkosť ako vyjadrenie pocitu ohrozenia či zraniteľnosti. Signalizuje však aj opak násilia – starostlivosť, empatiu, nehu, skrátka niečo, čo v tomto svete chýba. Rôzne podoby krehkosti prinesie pätnásť inscenácií hlavného programu, ako aj bohatý sprievodný program, ktorý budú môcť diváci navštíviť od 23. do 28. septembra 2022.

Ambíciou dramaturgického tímu je upriamiť pozornosť na reflektované témy, zvýrazniť ich a jasne sprostredkovať verejnosti.

Aktuálna téma  k r e h k o s ť / f r a g i l i t y  sa v zahraničných predstaveniach hlavného programu objavuje v rôznych podobách a nuansách, či už je to krehkosť tela starnúceho tanečníka (Sad Sam Matúš), krehkosť empatie mladej generácie voči starým rodičom (Žiť sen so starou mamou), emocionálna krehkosť umeleckej duše (Jumpcore), krehká zraniteľnosť detí a dospievajúcich v kontraste s násilím páchaným inštitúciou (Encyklopédia bolesti. I. diel: Zostane to medzi nami), krehkosť hranice virtuálneho a skutočného (Virtual Ritual) či len obyčajná krehkosť každodenného bytia (Amando).

Riaditeľka festivalu Darina Kárová približuje tohtoročný festival takto: „Je dôležité, že sa obnovujú medzinárodné spojenia v živej podobe. Aj keď sa podarilo zorganizovať Divadelnú Nitru počas uplynulých pandemických rokov naživo a v pôvodnom termíne, predsa len – medzinárodný festival bez živej prezentácie zahraničných súborov stráca zmysel. Tohto roku je v hlavnom programe z 15 inscenácií 8 zahraničných z produkcie 9 krajín. No nejde len o čísla. Cenné je zameranie sa na výsostne autorské divadlo, silnú a naliehavú osobnostnú výpoveď o človeku a o dobe. Téma festivalu  k r e h k o s ť / f r a g i l i t y  rezonuje aj v dôsledku posledných udalostí odohrávajúcich sa okolo nás neobyčajne aktuálne.“

Po dvoch rokoch návrat do normálu: hlavnému programu dominujú zahraničné produkcie

Posledné dva ročníky Divadelnej Nitry boli tak ako aj ostatné kultúrne prostredie ovplyvnené koronavírusom a jej dôsledkami. Po dvoch netradičných verziách sa tento rok festival vracia do podoby, akú si pamätáme spred pandémie, a v hlavnom programe sa predstaví až osem zahraničných diel z Chorvátska, Rakúska, Francúzska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Česka, zo Španielska a Slovinska. Slovenská programová sekcia prinesie sedem titulov z domácej scény. Tri z uvedených inscenácií vznikli v koprodukcii Slovenska s Maďarskom, Ukrajinou a Českom. Dokopy ponúkne hlavný program 31. ročníka divákom pätnásť titulov.

Zahraničná programová sekcia je zameraná na minimalistické, no výrazné autorské výpovede. Dominujú v nej autentické herecké monológy a sugestívne tanečné sóla, ktoré prinášajú nielen intímne spovede, ale i témy silne rezonujúce v dnešnej spoločnosti.

„Zahraničný program vznikal v čase, keď nebolo jasné, ako sa bude pandémia vyvíjať a či sa festival vôbec uskutoční. Kládli sme si a stále si kladieme zásadné dramaturgické otázky, ktoré by sa dali zjednodušiť na jednu otázku: Čo v dnešnej dobe, ktorá ešte zreteľnejšie ako pred pandémiou odráža paradoxy hodnôt západnej civilizácie, vypovedať divadelným festivalom? Nehovoriac o ekologickej kríze, ktorá je každým rokom prítomnejšia a jej riešenie sa stráca v ďalšom návale barbarstva,“

vysvetľuje aktuálne dramaturgické smerovanie festivalu kurátorka Martina Vannayová.

„Našou cestou momentálne nie je uvádzať čoraz nákladnejšie a výpravnejšie inscenácie svetoznámych divadiel. Tento rok nás omnoho viac zaujímalo menej formálne ohurujúce, ale vo výpovedi pôsobivejšie autorské divadlo. Zároveň sme chceli predstaviť u nás ešte neznámych umelcov, akými sú Matija Ferlin, László Göndör, Paweł Sakowicz, Pablo Fidalgo a Jan Mocek.“

Nové mená na Divadelnej Nitre

Festival otvorí významný chorvátsky choreograf, divadelný režisér a performer Matija Ferlin, ktorý navštívi nitriansky festival prvýkrát. Cez známy pašiový príbeh skúma vlastné telo starnúceho tanečníka, ktoré sa už nedokáže hýbať tak ako kedysi. V sóle Sad Sam Matúš sa inšpiroval najznámejším zhudobnením Evanjelia sv. Matúša – Matúšovými pašiami J. S. Bacha. Toto monumentálne oratórium z roku 1727 zaznie na javisku veľkej sály Divadla Andreja Bagara v úplnosti.

Mladý český divadelný a vizuálny umelec Jan Mocek zavedie divákov do paralelného sveta online videohier (MMOG – „massively multiplayer online game“). Prostredníctvom živého videa, 3D animácií a formátov YouTube odhaľuje Virtual Ritual skryté prepojenia medzi skutočným a virtuálnym svetom. Táto originálna gamingová performancia súčasne tematizuje zmeny, ktoré videohry priniesli do nášho chápania reality.

Na Divadelnej Nitre sa prvýkrát predstaví aj Paweł Sakowicz, reprezentant najmladšej generácie poľského súčasného tanca, ktorý je etablovaný už i na medzinárodnej scéne. Na festivale uvedie hneď dve svoje autorské sóla, ktoré vznikli s odstupom piatich rokov. Jumpcore a Amando fascinujú diváka originálnou dramaturgiou, minimalistickým a zároveň pôsobivým tanečným a pohybovým výrazom a nečakaným hudobným ambientom. Uvedením oboch produkcií chce dramaturgický tím festivalu ukázať nielen široký záber tvorby tohto mladého progresívneho tanečníka a choreografa, ale zároveň aj upozorniť na rôzne prístupy k súčasnému tancu.

László Göndör, 35-ročný maďarský divadelník, sa počas jedného z pandemických lockdownov rozhodol na viac ako mesiac presťahovať k svojej starej mame Éve Katonovej, ktorá dosiaľ prežila bohatý i kľukatý takmer storočný život. Tento ich spoločný čas poctivo zaznamenával a následne spracoval v dokumentárnej inscenácii Žiť sen so starou mamou. Kurátorka Martina Vannayová v kontexte festivalovej témy  k r e h k o s ť / f r a g i l i t y  o inscenácii hovorí:

„Je aj príbehom o krehkosti ľudského bytia, o vzťahoch vnúčat k starým rodičom, o rodinných zvykoch a humore, o hľadaní svojej identity dospelého tvárou v tvár obrazu seba ako dieťaťa v očiach starého rodiča, o dejinách (aj nášho) geopolitického priestoru a jeho pars pro toto odtlačku v živote jednej silnej ženy.“

Španielsky autor a režisér Pablo Fidalgo v inscenácii Encyklopédia bolesti. I. diel: Zostane to medzi nami rozpráva o inštitucionálnom násilí, o skúsenostiach niekoľkých generácií žiakov a študentov cirkevných škôl. Fidalgo sa podobne ako už spomenutí umelci predstaví v Nitre takisto prvý raz, a to so svojím doteraz najosobnejším a najpolitickejším textom.

„Autorovi a režisérovi v jednej osobe sa aj vďaka strhujúcemu výkonu filmového a televízneho herca Gonzala Cunilla podarilo na veľmi osobnom príbehu urobiť hlbokú sondu do spoločnosti a vytvoriť pôsobivú inscenáciu za použitia jednoduchých divadelných prostriedkov,“

hovorí o inscenácii kurátor Ján Šimko.

Súčasťou hlavného programu je aj PRIMA, najnovšie dielo jedného z najúspešnejších a najoceňovanejších českých umelcov slovenského pôvodu Viktora Černického. Tento Slovák pôsobiaci v Prahe vo svojej tvorbe pravidelne prepája rozličné umelecké odbory, no primárne sa zameriava na tanec a pohybové divadlo. V PRIME sa popri skupine profesionálnych performerov stanú aktérmi aj miestni obyvatelia. Výzvu pre záujemcov o prihlásenie sa do projektu spustia organizátori o niekoľko dní. Vybraní účastníci sa budú môcť presvedčiť o tom, že tancovať a hýbať sa – s potešením, nadšením, rešpektom a empatiou, spontánne a bez zábran – môže naozaj každý.

Divadelná Nitra poskytne priestor ukrajinským umelcom

Asociácia Divadelná Nitra stála pri zrode neobyčajného projektu Kronika vojny, nenávisti a lásky. Ukrajinský umelecký kolektív WE: media theater začal ihneď po vypuknutí konfliktu dokumentovať vojnové udalosti a zbierať výpovede svedkov. Reportáže z rôznych miest a obcí vychádzajú z potreby umelcov neostať pasívni a reagovať na vojnu. Výsledkom projektu je umelecký záznam dramatickej súčasnosti na Ukrajine prostredníctvom performatívnej prezentácie. Dielo spája a zároveň konfrontuje dve roviny dokumentu: realitu vojny ako otázku a vnútornú odpoveď dokumentaristov na ňu. Filmové zábery vojny, jej dôsledkov a rozhovory s priamymi svedkami sa na scéne v nitrianskej Synagóge prepoja so svedectvami dokumentaristov a umelcov. Jedným z autorov projektu je Sashko Brama, ukrajinský nezávislý divadelný aktivista, režisér, scenárista a dramatik, ktorý sa v hlavnom programe na Divadelnej Nitre uviedol už v roku 2015 angažovanou inscenáciou R+J.

V rámci Nitrianskej bielej noci sa uskutoční vernisáž výstavy plagátov ukrajinského grafika Mykolu Kovalenka, žijúceho na Slovensku, na tému vojny na Ukrajine pod názvom Čo deň, to plagát. Neverending Posters? Zároveň počas festivalu prebehne diskusia pod názvom Svedectvá s autentickými svedkami vojny na Ukrajine – Vierou Dubačovou, Luciou Štasselovou a ďalšími.

Slovenský program sa zameria na rôzne formy dialógu

„Úzka spolupráca (medzinárodná a medziodborová) je signifikantným prienikom piatich diel, ktoré sa dostali do finálneho výberu slovenskej časti v hlavnom programe festivalu Divadelná Nitra. Ide o inscenácie a performancie zriaďovanej i nezávislej scény, ktoré vedú odvážne a do hĺbky krehké dialógy medzi obsahom a formou, témou a prostriedkami, ktoré tému rozkrývajú a vrstvia,“

vyjadrila sa o svojom kurátorskom výbere Mária Danadová. Herečka, režisérka a autorka, predstaviteľka najvýraznejšej a najprogresívnejšej časti domácej divadelnej scény, vybrala päť rôznorodých diel. Dve z nich pochádzajú z nezávislého tvorivého prostredia, dve sú produkciami kamenných divadelných inštitúcií a jedna je výsledkom medzinárodnej kooperácie.

Timeout Burnout je originálne autorské sólo Lukáša Bobalika, predstaviteľa najmladšej generácie slovenského súčasného tanca. Tento tanečný tenisový zápas v podaní jedného muža je hrou vytrvalosti. V úsilí nájsť správny rytmus hrá tanečník všetkými smermi, nakoniec najmä sám proti sebe. Sprevádza ho pri tom dvojica vynikajúcich hudobníkov – spevák Peter Mazalán a gitarista Jakub Mitrík. Prispôsobujú sa jeho hre, pridávajú, provokujú, zatiaľ čo sa tanečné pohyby miešajú s forhendmi a bekhendmi a tanečníkovo telo obkolesujú tenisové siete. Timeout Burnout je športovým podujatím, inštaláciou i predstavením zobrazujúcim ľudský tanec na hranici trosiek vyhorenej spoločnosti.

Divadlo Pôtoň sa na festivale nepredstaví prvýkrát. Tentoraz však prichádza s inscenáciou Swing Heil!, ktorú umelecká dvojica Iveta Ditte JurčováMichal Ditte vytvorila v spolupráci s Horáckym divadlom Jihlava. Dielo je príbehom tanečnice, choreografky a výtvarníčky Niny Jirsíkovej, ktorá bola azda ako jediná Češka deportovaná do koncentračného tábora Ravensbrück za tanec v baletnej inscenácii Pohádka o tanci. No súčasne rozpráva aj o osude Anny Goldsteinerovej z mestečka Pulkau v Dolnom Rakúsku, ktorej sťali hlavu za to, že dovolila miestnym mladým milovníkom jazzu a swingu stretávať sa v jej byte. Ako je už pri tvorbe Divadla Pôtoň zvykom, táto vizuálno-pohybová performancia je pôsobivá a imaginatívna, no zároveň silne apelatívna. Rozkrýva a odsudzuje prejavy nacionalizmu a extrémizmu.

Po úspešnej inscenácii Rükverc/Spiatočka sa košické Divadlo Thália po siedmich rokoch vracia na festival Divadelná Nitra s inscenáciou o závislosti z pohľadu dieťaťa. Otec, Matka, Chľast zobrazuje dospievanie v tieni závislého rodiča. Táto sčasti autobiografická monodráma v maďarskom jazyku je zároveň návratom herca Róberta Lucskaya do Divadla Thália po viac ako dvadsiatich piatich rokoch. Za viacžánrovým standupom stoja aj dvaja skvelí divadelníci – režisér József Czajlik a dramatik a dramaturg Miklós Forgács.

Druhým tanečným dielom v tohtoročnom slovenskom výbere je experimentálna performancia Soft Spot, ktorá vznikla v spolupráci slovenských tanečníc Sone Ferienčíkovej a Martiny Hajdyla a progresívnej maďarskej choreografky Adrienn Hód. Ide o performatívny výskum vzťahu medzi telom, osobnosťou a významom, v ktorom sú tváre tanečníc do poslednej chvíle skryté za čiernymi maskami. Soft Spot je súčasne inštalácia dvoch nekonkrétnych, bezpohlavných tiel i „tanečný koncert“ dvoch výrazných a oceňovaných slovenských tanečníc, ktoré sa vyznačujú osobitými pohybovými poetikami.

Slovenské komorné divadlo Martin je na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra pravidelným hosťom. Na 31. ročníku sa predstaví s oceňovanou inscenáciou D1 (pracovný názov), ktorá je ironickým pohľadom nielen na dosiaľ nedostavanú diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami, ale i na našu národnú mentalitu. Slovenské komorné divadlo disponuje jedným z najzohratejších súborov, no súčasne je plné osobitých hereckých individualít. Dokazuje to aj v inscenácii D1 (pracovný názov), ktorej autorom a režisérom je umelecký šéf martinského divadla Lukáš Brutovský. Inscenácia sa doteraz objavila na všetkých významných domácich festivaloch a už stihla získať niekoľko ocenení: Grand Prix a Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma/New Drama 2021 a Cenu Akadémie divadelných tvorcov za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021.

Tvorba kurátorky slovenskej programovej sekcie bude na festivale prezentovaná neobyčajnou bábkovou inscenáciou Svetlonos. Originálne divadelné zoskupenie ODIVO, ktorého je Mária Danadová spoluzakladateľkou, na diele spolupracovalo s geniálnym bábkarským technológom a bábkohercom Ivanom Martinkom. Postava Svetlonosa tu ožíva ako spojenie živého herca a bábky v rozprávkovej obrazivosti a v technologicky bravúrnom predvedení. Tvorcovia sa v diele pýtajú: „Kde sa končí svetlo a začína temnota? Kde sa končí strach a začína fascinácia?“ A následne odpovedajú, že predsa: „Tam, kde je tieň, musí byť aj svetlo.“

Slovenský program dopĺňa aj inscenácia domáceho Divadla Andreja Bagara Kým nastane ticho. Pozoruhodný projekt autorky a dramaturgičky Slavky Civáňovej, režisérky Ivety Ditte Jurčovej a súboru nitrianskeho divadla vypovedá o nevyhnutnosti chrániť krehkú prírodu a životné prostredie. Dielo kombinuje interaktívne audio- a videoinštalácie s performatívnymi vstupmi hercov, ktorí na podklade dokumentárneho materiálu (občianske protesty proti neoprávnenej ťažbe dreva v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007) prinášajú súčasný pohľad na vzťah človeka ku krajine a na stav slovenských lesov. Súčasťou predstavenia je vzdelávací program pre deti a ich rodičov.

Sprievodný program pre návštevníkov všetkých vekových kategórií

Medzinárodný festival Divadelná Nitra každý rok ponúka návštevníkom aj bohatý sprievodný program pre malých i veľkých: diskusie, koncerty, pouličné šou, divadelné predstavenia na námestí, tvorbu mladých začínajúcich divadelníkov či nočné dobrodružstvá počas sobotnej Nitrianskej bielej noci. V rámci sprievodného programu sa uskutoční aj už tradičná KníhKupecká a s ňou prednesy poézie, hudobné vystúpenia, čítania, literatúra a literáti, stretnutia a diskusia s osobnosťami slovenského kultúrno-spoločenského života.

Významnou pravidelnou súčasťou festivalu sú veľké verejné debaty so špeciálnymi hosťami na významné aktuálne spoločenské témy, vždy v duchu motta festivalu. Tentoraz budú hostia s moderátorom Oliverom Rehákom hľadať odpovede na otázky spojené s témou krehkosť? / fragility? Asociácia Divadelná Nitra organizuje diskusiu v spolupráci s Denníkom N.

Pre najmladších divákov je pripravených niekoľko podujatí v rámci programovej línie Festival deťom. Medzi nimi je aj divadelné predstavenia Dievčatko s obrovskou fantáziou od Divadla Tuš, Zobúdzanky mladého nezávislého zoskupenia Divadla Veteš, Kolobeh vody Divadla na hojdačke či netradičný standup pre deti Jobusovky Braňa Jobusa. Pre divákov od desať rokov odohrá svoju inscenáciu Zlodejka kníh Nové divadlo. Po Anne Frankovej prichádza tento nitriansky súbor na čele s režisérom Šimonom Spišákom s ďalším silným príbehom z obdobia druhej svetovej vojny, tentoraz na motívy svetoznámeho bestselleru austrálskeho spisovateľa Marka Zusaka.

Súčasťou Festivalu deťom bude opäť aj celodenný integračný workshop pre zrakovo znevýhodnené a vidiace deti Darujem ti tulipán. Návštevníci si okrem toho budú môcť zažiť aj prostredie pre vidiacich a nevidiacich v stálej festivalovej inštalácii Black Box.

Festival dáva každý rok priestor na prezentáciu aj mladým, ešte len začínajúcim divadelníkom. V sekcii Divadlo mladých sa tento rok predstavia až tri súbory: ZUŠ Vráble s divadelným spracovaním textov austrálskeho výtvarníka a spisovateľa Shauna Tana Človek, topoľčianske Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša s inscenáciou textu slovenskej dramatičky Michaely Zakuťanskej Prestávky a svojské spracovanie hry Ödöna von Horvátha Don Juan sa vracia z vojny predvedú študenti Súkromného konzervatória Nitra.

Pouličná šou Balaton 1982 spája umelcov a umelecké zoskupenia z krajín Vyšehradskej štvorky. Zábavné a interaktívne prepojenie pantomímy, fyzického divadla a klauniády je satirickým exkurzom do módy a hudby uniformnej doby osemdesiatych rokov a pripomenie časy, keď bol Balaton hlavným dovolenkovým cieľom mnohých (nielen) Čechov a Slovákov.

Na koncertnom pódiu si návštevníci festivalu budú môcť vypočuť pesničkárku Zuzanu Mikulcovú, ktorá vo svojej tvorbe mieša džez, soul, pop a folk, či svojráznu hudobno-pracovnú skupinu sústredenú okolo Branislava Jobusa Vrbovskí víťazi. Nitrianska rodáčka so svojským hudobným temperamentom Katarzia predstaví svoj posledný album n5, inšpirovaný pandemickým obdobím. Jej koncert otvorí program Nitrianskej bielej noci, ktorý pozve návštevníkov do rôznych kultúrnych centier v centre Nitry a skončí sa predstavením a vernisážou výstavy v Synagóge.

„Svoj priestor v sprievodnom programe dostanú dlhodobí, ale i noví spoluorganizátori a partneri, s ktorými sme tento rok posunuli spoluprácu na vyššiu úroveň prostredníctvom pravidelných brunchov. Výsledkom našich stretnutí je napríklad séria podujatí so združením Mareena, zameraná na inklúziu cudzincov žijúcich na Slovensku a rozvoj multikultúrneho dialógu,“ objasňuje proces tvorby sprievodného programu jeho dramaturg Miro Zwiefelhofer.

Vizuálna identita v podobe záchranných balíčkov

Téma  k r e h k o s ť / f r a g i l i t y  sa odráža aj vo vizuálnej identite 31. ročníka. Jej autor, dvorný grafik festivalu Tomáš Vicen vytvoril „vacuum bags“. Predstavujú konkrétne balíčky, ktoré symbolizujú napríklad stratu domova (maco, kľúče), hroziaci hladomor (obilie) či divokú prírodu (rozmarín). Vicen predstavil svoj koncept takto: „V prvom pláne ide o myšlienku na budúcnosť, o strach, o záchranu. Krehkosť som od začiatku vnímal v súvislosti s narušením. Predstavil som si, ako stačí v celom systéme jedno narušenie a ovplyvní to v plnej miere celok.“ Pôvodná inšpirácia klimatickými zmenami a pandemickým obdobím sa neskôr rozšírila o vojnový konflikt na Ukrajine. „Zaujali ma evakuačné batohy, ktoré majú ľudia ohrození vojnou pri dverách v príprave na okamžitý útek a stratu všetkého. Nastala potreba vyselektovať nevyhnutné a označiť to za krehké. A tak vznikli vákuovo uzavreté balíčky, určené na zachovanie tohto krehkého,“ pokračuje Vicen.

Spektrum vákuových balíčkov sa bude postupne rozširovať a do jeho podoby môžu zasiahnuť aj samotní diváci. Každý, kto má námet na ďalšie veci symbolizujúce krehkosť, môže svoje nápady zaslať na mailovú adresu nitrafest@nitrafest.sk. V predmete mailu treba uviesť: Vizuál.

Vzdelávanie a participácia

Aj počas 31. ročníka ponúka Asociácia Divadelná Nitra mnohé vzdelávacie a participatívne projekty. V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov zo Slovenska a zahraničia. Už po ôsmykrát budú môcť kritici navštíviť predstavenia hlavného a sprievodného programu a následne sa zúčastniť na analytických seminároch, networkingovom stretnutí, diskusiách a prednáškach. Výzva je sprístupnená do 9. augusta 2022: https://nitrafest.sk/projekty/v4theatre/v4theatre-critics-residency/

Študenti slovenských stredných a vysokých škôl sa môžu zúčastniť na festivale aj prostredníctvom projektu Ako na divadlo. Počas šiestich festivalových dní navštívia jeho účastníci predstavenia hlavného programu festivalu. Súčasťou ich programu budú pravidelné stretnutia – workshopy pod vedením lektorov a diskusie s tvorcami inscenácií. Výzva na prihlásenie je zverejnená TU: https://nitrafest.sk/projekty/ako-na-divadlo-2/ako-na-divadlo-2022/

Na festivale vyvrcholí aj práca s nitrianskou verejnosťou, ktorá sa od roku 2019 aktívne zapája do selekcie programu prostredníctvom Diváckej programovej rady. Tá je súčasťou dlhodobého medzinárodného projektu Be SpectACTive!

Cieľom projektu Aj toto je umenie je už od roku 2014 upozorňovať na zabudnuté umelecké diela vo verejnom priestore, rozvíjať povedomie verejnosti o kultúrnych hodnotách, podporovať kultúrny turizmus a cestovný ruch, prispieť k znovuobjaveniu identity mesta a jej obyvateľov. Na webovej stránke https://www.ajtotojeumenie.sk/ si môžu záujemcovia prezrieť objekty, ktoré Asociácia Divadelná Nitra označila v doterajších rokoch trvania projektu, a zároveň si jednoducho stiahnuť mapu s vyznačenými miestami, kde sa umelecké diela nachádzajú.

Všetkým, ktorí chcú zažiť festivalové zákulisie, prácu pri organizácii medzinárodného podujatia a stať sa súčasťou aktívnej komunity, festival navyše ponúka možnosť stať sa dobrovoľníkom: https://nitrafest.sk/projekty/dobrovolnici-a-prax/

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť od 9. 8. 2022 online prostredníctvom predajne siete GoOut a od 30. 8. 2022 aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7, Nitra) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00.

O predstaveniach, online predaji vstupeniek, možnostiach kúpy a rezervácií vstupeniek cez pokladnicu sa dozviete na +421 949 853 333 a vstupenky@nitrafest.sk.

Asociácia Divadelná Nitra a spoluorganizátori zabezpečia dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2022 v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR, s úpravami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, s epidemickou vyhláškou riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre a s platnými vyhláškami spoluorganizátorov. O opatreniach budeme informovať na www.nitrafest.sk.

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2022 prevzali predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Hlavný organizátor- Asociácia Divadelná Nitra

Hlavní spoluorganizátori- Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra

Spoluorganizátori

Botanická záhrada pri SPU v Nitre, Domof Creativity, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Kreatívne centrum Nitra, Mareena, o. z., Nitrianska galéria, Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., Ponitrianske múzeum v Nitre, Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava, Vila K, o. z., ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Nikoleta Kováčová, foto : Divadelná Nitra

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.