Pozvánka: ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM A OBNOVA OPONICKÉHO HRADU

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM A OBNOVA OPONICKÉHO HRADU do Ponitrianskeho múzea v Nitre od 30. marca do 5. júla 2022.

Výstava prezentuje výsledky archeologického výskumu Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Oponickom hrade z rokov 2015 až 2020 a nové poznatky o stavebno-historickom vývoji hradu a jeho obnovy. Vznikla v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a s občianskym združením Apponiana a v rozšírenej podobe sa presúva z Múzea v Zlatých Moravciach do Ponitrianskeho múzea v Nitre. Pozornosť je venovaná aj unikátnej kolekcii kachlíc z kachľových pecí, ktoré boli nájdené na tamojšom hrade.

Súčasťou výstavy bude cyklus prednášok venovaných archeologickému výskumu v rokoch 2015-2020, výskumu kachlíc z kachľových pecí nájdených na hrade, obnove a stavebno-historickému výskumu hradu. Prvou prednáškou, ktorá zároveň otvorí výstavu dňa 30. marca 2022 o 16:00 hod., je prednáška Mgr. Dominika Repku, PhD. pod názvom Archeologický výskum Oponického hradu v rokoch 2015 až 2020.

Odborní garanti výstavy:
doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Realizátori výstavy:
doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.,
Mgr. Stanislava Blahová, Mgr. Katarína Šimunková, PhD.,
Mgr. Barbora Styková, PhD.,
a študenti 1. ročníka magisterského štúdia Katedry archeológie FF UKF v Nitre.

Partneri výstavy:
Nitriansky samosprávny kraj, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie na záchranu hradu Oponice Apponiana
a Imrich Finta.

Ponitrianske múzeum v Nitre je otvorené v čase 9:00 – 17:00 hod.:
– v zimnej sezóne (do konca marca) pondelok – piatok,
– v letnej sezóne (od apríla) utorok – sobota.

V súčasnosti fungujeme v režime ZÁKLAD s povinnosťou prekrytia úst a nosa respirátorom.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.