Program Divadelnej Nitry doplnia spoločensky angažované témy aj formálne experimenty

Zahraničný program 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra doplní okrem už avizovaných predstavení česká performancia na hranici reálneho a virtuálneho sveta Virtual Ritual a španielska inscenácia o násilí páchanom na deťoch a mladistvých – Encyklopédia bolesti. I. diel: Zostane to medzi nami.

Tvorbu kurátorky slovenského programu Márie Danadovej bude na festivale reprezentovať bábková inscenácia Svetlonos, ktorú nezávislý súbor Odivo vytvoril v spolupráci s bábkarom Ivanom Martinkom. Festival predstaví opäť aj domácu tvorbu nitrianskeho Divadla Andreja Bagara, tentoraz v podobe edukatívneho ekoprojektu Kým nastane ticho.

Český divadelný a vizuálny umelec Jan Mocek sa na nitrianskom festivale predstaví po prvýkrát. Jeho dielo Virtual Ritual zavedie divákov do paralelného sveta online videohier. Na prienikoch virtuálneho mesta Los Santos z počítačovej hry Grand Theft Auto a skutočného mesta – Prahy skúma tvorivý tím možnosti, ktoré virtuálne priestory ponúkajú, spôsoby, akými ich využívame, a zároveň spôsoby, akými ovplyvňujú reálne priestory. Účastníkmi hry sú urbanista Osamu Okamura, youtuber Atlet, fotografka a gamerka Adéla Vosičková. Trojica performerov sa ocitá v rôznych situáciách v rôznych priestoroch oboch miest a vytvára expertný gamingový panel, aby otestovala potenciál herného mesta. Táto originálna gamingová performancia tematizuje zmeny, ktoré videohry priniesli do nášho chápania reality. Kladie otázky: Čo všetko môže byť predmetom hry? Aké pravidlá správaniaje možné prekročiť vo virtuálnom priestore a aké v realite? Akú rolu majú herné princípy v súčasnej spoločnosti? Tvorcovia sa dostávajú s využitím živého videa, 3D animácií a formátov You Tubuaj do ulíc Nitry. V performancii tak na pozadí mesta pod Zoborom odhaľujú skryté prepojenia medzi skutočným a virtuálnym svetom. Jan Mocek sa oVirtual Ritual vyjadril:

„V projekte objavujeme fenomén virtuálnych miest, v ktorých sa odohrávajú populárne videohry. Na takýchto digitálnych platformách sa stretávajú a spolu komunikujú denne milióny ľudí z celého sveta, takže je to svojím spôsobom nový spoločenský priestor, nové mesto, v ktorom platia iné pravidlá než v tom reálnom.“

Jan Mocek je divadelník a výtvarník momentálne pôsobiaci v Prahe. Vo svojich dielach pravidelne mieša prvky popkultúry, aktuálne spoločenské témy a osobnú skúsenosť. Svojou tvorbou sa snaží vypovedať o dobe, v ktorej žijeme, a súčasne divákom prinášať emotívne a atmosférické zážitky závislé od zmyslového vnímania. Prvýkrát výrazne zaujal v roku 2010 extrémne fyzickou performanciou Tanz im Quadrat, za ktorú získal na festivale …příští vlna/nextwave… ocenenie Projekt roku. Jeho diela sú pravidelne prezentované na domácich i zahraničných festivaloch. Mocek je členom IN-SITU – Európskej platformy pre umeleckú tvorbu vo verejnom priestore.

V Nitre sa prvý raz predstaví aj výrazný španielsky autor a režisér Pablo Fidalgos inscenáciou Encyklopédia bolesti. I. diel: Zostane to medzi nami, ktorá je jeho doteraz najosobnejším a súčasne najpolitickejším dielom. Rozpráva o inštitucionálnom násilí, o skúsenostiach niekoľkých generácií žiakov a študentov cirkevných škôl. V máji 2021 sa v španielskych novinách El País objavil článok, v ktorom bývalí študenti z Colegio Maristas vo Vigu opisovali sexuálne násilie, ktoré tam zažívali v šesťdesiatych rokoch. Článok spustil vlnu podobných výpovedí o ďalších španielskych školách a po takmer šesťdesiatich rokoch sa tak začal očistný proces – dôležitý pre tých, ktorí roky žili s traumou, ale aj pre celú spoločnosť. Podobnou skúsenosťou si v deväťdesiatych rokoch prešiel aj sám Pablo Fidalgo. Na príbehu s autobiografickými motívmi teraz ukazuje, ako sa niektorí ľudia ani v demokratickom režime nestránia autoritárskych praktík v záujme udržania vlastných spoločenských pozícií. Kurátor Ján Šimko sa o inscenácii vyjadril: „Autorovi a režisérovi v jednej osobe sa aj vďaka strhujúcemu výkonu filmového a televízneho herca Gonzala Cunilla podarilo na veľmi osobnom príbehu urobiť hlbokú sondu do spoločnosti a vytvoriť pôsobivú inscenáciu s použitím jednoduchých divadelných prostriedkov.“

Pablo Fidalgoje španielsky spisovateľ, divadelný tvorca a nezávislý kurátor. Napísal niekoľko divadelných hier, za ktoré bol aj ocenený, a jeho tvorba bola prezentovaná na festivaloch po celom svete. Je umeleckým riaditeľom festivalu Escenas do Cambio v City of Culture v Santiagu de Compostela.

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo, ktorého spoluzakladateľkou je Mária Danadová, uviedlo v septembri 2020 dielo Svetlonos, na ktorom spolupracovalo s geniálnym bábkarom Ivanom Martinkom. Tvorcovia toto dielo opisujú ako multimediálnu bábkovú inscenáciu. Snúbi sa v nej dômyselná práca s bábkou a s novými technológiami (fotoaparát, projektor, počítač) so živou hudbou v podaní výborných hudobníkov Mariany Bódyovej a Lukáša Kubičinu. Hľadanie svetla, ktoré zmizlo alebo sa nám na chvíľu stratilo z dohľadu, je archetypálnym, multikultúrne zrozumiteľným obrazom. V nadväznosti na tento motív sa autori pýtajú: Kde sa končí svetlo a začína temnota? Kde sa končí strach a začína fascinácia? A vzápätí sami ponúkajú odpoveď: Tam, kde je tieň, musí byť aj svetlo. Postava Svetlonosa v inscenácii pre všetky vekové kategórie ožíva ako spojenie živého herca a bábky v rozprávkovej obrazivosti a v technologicky bravúrnom predvedení. Ivan Martinka dotvára bábky v duchu performatívnosti priamo na javisku. Divadelná kritička Lenka Dzadíková v recenzii pre mloki.sk píše:

„Svetlonos prináša dôveru v bábkové divadlo a pátranie po jeho možnostiach, hľadačstvo, pokoru, trpezlivosť (…). Podnecuje tvorivý nepokoj v slovenskom bábkovom divadle a vstupuje do konfrontácie i s viacerými slovenskými zoskupeniami či jednotlivcami, ktorí pracujú s postupmi umenia performancie a prostriedkami pohybového divadla.“

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivovo svojich dielach kombinuje prepracovanú vizuálnu zložku, prácu s bábkou či objektom, princípy pohybového divadla, živú hudbu a postupy umenia performancie.Jeho tvorba žne pravidelne úspechy na slovenských i zahraničných festivaloch, a to divadelných, bábkarských i tanečných. Ivan Martinka je multidisciplinárny umelec – bábkar, herec, autor, režisér, výtvarník a realizátor nekonvenčných bábok. Spolupracoval s viacerými významnými umelcami, je spoluzakladateľom združenia Med a prach. Bábky či objekty zostrojil napríklad do oceňovanej inscenácie Kukura Divadla Aréna,do viacerých inscenácií Slovenského národného divadla (napríklad Mojmír II. alebo Súmrak ríše, Bakchantky) aj do niekoľkých filmov. V súčasnosti pôsobí na voľnej nohe, ale pravidelne spolupracuje s viacerými zriaďovanými aj nezávislými divadlami, napríklad s nitrianskym Novým divadlom.

Tvorbu nitrianskeho Divadla Andreja Bagara bude na festivale tento rok reprezentovať spoločensky angažovaná a súčasne edukatívna inscenácia Kým nastane ticho. Autorka a dramaturgička Slavka Civáňová a režisérka Iveta Ditte Jurčová v spolupráci s nitrianskym hereckým súborom vytvorili inscenáciu o nevyhnutnosti chrániť krehkú prírodu a životné prostredie. V diele kombinujú interaktívne audio- a videoinštalácie s performatívnymi vstupmi hercov, ktorí na podklade dokumentárneho materiálu (občianske protesty proti neoprávnenej ťažbe dreva v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007) prinášajú súčasný pohľad na vzťah človeka ku krajine a na stav slovenských lesov. V inscenácii sú citované aj konkrétne vyjadrenia z rozhovorov a videí ochranára, aktivistu a filmára Erika Baláža. Súčasne sa tu využívajú fyzikálno-chemické pokusy inšpirované aktivitami katedier fyziky a ekológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ako aj vedeckých múzeí na Slovensku a v Česku. Formou protest songu mladej generácie – hereckej trojice Nikolett Dékány, Andrej Remeník, Tomáš Stopa rozvíja nitrianska inscenácia posolstvo celoeurópskych protestov mládeže proti nečinnosti v boji sklimatickými zmenami, ktoré iniciovala šestnásťročná Švédka Greta Thunberg. Súčasťou predstavenia je vzdelávací program pre deti a ich rodičov.

Slavka Civáňová je spätá s históriou Divadelnej Nitry, v rokoch 2003 – 2017 pôsobila na festivale ako manažérka a dramaturgička sprievodných podujatí a vzdelávacích programov. Od februára 2017 pôsobí ako dramaturgička a projektová manažérka v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Je spoluautorkou niekoľkých odborných publikácií a autorkou viacerých umeleckých projektov realizovaných pre mesto Nitra. Okrem DAB v Nitre spolupracovala ajs Divadlom Nová scéna v Bratislave a so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre. Iveta Ditte Jurčová je zakladateľkou, umeleckou šéfkou a režisérkou Divadla Pôtoň v Bátovciach, no pravidelne spolupracuje aj s ďalšími slovenskými či českými divadlami. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na súčasné spoločenské témy. Pre jej režijnú poetiku je charakteristické oscilovanie medzi realizmom, až naturalizmom a silným zveličením, kryštalizujúcim do grotesky. Jej inscenácie stavajú na premyslenej vizuálnej koncepcii a výraznej imaginatívnosti.

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online prostredníctvom predajne siete GoOut a od30. 8. 2022 aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7, Nitra) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00.

O predstaveniach, online predaji vstupeniek, možnostiach kúpy a rezervácií vstupeniek cez pokladnicu sa dozviete na +421 949 853 333 a vstupenky@nitrafest.sk.

Asociácia Divadelná Nitra a spoluorganizátori zabezpečia dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2022 v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR, s úpravami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, s epidemickou vyhláškou riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre a s platnými vyhláškami spoluorganizátorov. O opatreniach budeme informovať na www.nitrafest.sk.

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2022 prevzalipredsedaNitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra MarekHattas.

Hlavný organizátor – Asociácia Divadelná Nitra
Hlavní spoluorganizátori – Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra
Spoluorganizátori – Botanická záhrada pri SPU v Nitre; Domof Creativity; Kníhkupectvo, antikvariát a libresso Pod Vŕškom; Krajské osvetové stredisko v Nitre; Kreatívne centrum Nitra; Mareena; Nitrianska galéria; Nitrianske kultúrne dedičstvo, o.z.; Ponitrianske múzeum v Nitre; Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava; Vila K, o. z.; Základná škola kniežaťa Pribinu; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského
Divadelná Nitra, Nikoleta Kováčová

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.