18. marec 2022 – Svetový deň spánku

Svetový deň spánku je podujatie organizované neziskovou organizáciou World Sleep Society  s cieľom priniesť informácie o zdravom spánku, o výhodách a zdravotných benefitoch dobrého spánku pre ľudí. Zahŕňa aktivity na celom svete na zvýšenie povedomia o spánku ako o ľudskej výsade, ktorú zvyky moderného života často ohrozujú. Každoročne sa koná v piatok pred jarnou rovnodennosťou, preto sa dátum jeho konania stále mení.

Pre 18. marec, Svetový deň spánku, v roku 2022 je témou a sloganom: ,,Kvalitný spánok, zdravá myseľ, šťastný svet.“ Kvalitný spánok pomáha udržiavať naše duševné zdravie, zlepšuje schopnosť sústrediť sa počas dňa, aj schopnosť učiť sa a na druhej strane únava spôsobená nedostatočným spánkom môže človeka zaťažiť fyzicky, mentálne i emocionálne. Tento rok sa podujatie odborníkov koná v dňoch 11.-16. marca v Ríme, v Taliansku.

Spánok poskytuje telu odpočinok, zotavenie. V spánku získavame energiu na ďalší deň, zvyšuje sa  odolnosť organizmu voči chorobám, v mozgu sa triedia dôležité neuronálne spojenia, spomienky sa ukladajú z krátkodobej do dlhodobej pamäte.

RÚVZ so sídlom v BB s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti spánku poskytuje v Poradni zdravia informácie aj o pravidlách spánkovej hygieny a realizuje tiež prednášky za účelom edukácie a zvýšenia informovanosti o potrebe zdravého spánku na školách, ktoré počas nepriaznivej epidemiologickej situácie uskutočňuje online formou. V tomto roku o prednášku Pravidlá zdravého a pokojného spánku prejavili záujem 4 školy z okresov BB a BR, ktoré sa zrealizujú v priebehu mesiaca marec.

,,Aktuálne už máme za sebou 2 online prednášky, na ktorých bolo edukovaných dokopy 45 poslucháčov,“

uviedla MUDr. Mária Paizanosová.

,,Prednášky s témou zásad spánkovej hygieny ponúkame počas celého roka. V prípade záujmu o takúto prednášku, ako aj záujmu o vyšetrenie v Poradni zdravia nás môžete kontaktovať na  t. č. 048/4367 422, 424, 421 alebo e-mailom na poradna.zdravia@vzbb.sk,“

dodala na záver MUDr. Paizanosová.

RÚVZ BB, Michaela Ondirová

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.