Mnohé stromy ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky

Údržba zelene na súkromných pozemkoch  je pre dobro nás všetkých.

Dreviny,  ktoré presahujú zo súkromných záhrad, často prekrývajú dopravné značenie, zabraňujú výhľadu v križovatkách, bránia bezpečnému prejazdu vozidiel zvozu komunálneho odpadu a linkám mestskej hromadnej dopravy a v neposlednom rade obmedzujú chodcov na chodníkoch.

Prosíme obyvateľov rodinných domov a záhrad, aby iniciatívne prispeli k úprave a údržbe zelene, ktorá zasahuje za hranicu vlastného pozemku.

V zmysle Občianskeho zákonníka má mesto ako vlastník priľahlej komunikácie právo zasiahnuť bez súhlasu majiteľa, ale  tomuto kroku pristupuje len v prípade nevyhnutnosti.

Ďakujeme.

Mesto Nitra, Timea Galová, foto: Roman Oravec

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.