Odfoť TO! Zapoj sa do súťaže fotografickej tvorby

 1. Charakteristika súťaže

Regionálna, tematicky zameraná fotografická súťaž pre amatérov i profesionálov.
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Mesto Topoľčany.
Cieľom súťaže je vyhľadať tvorcov, umožniť im umelecký rast, inšpirovať ich, vzájomne konfrontovať a profesionálne odprezentovať ich tvorbu a získať fotografie pre účely propagácie mesta Topoľčany.
Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.

 1. Súťažné kategórie

Vekové kategórie

 1. súťažiaci do 15 rokov (vrátane)
 2. súťažiaci od 16 do 35 rokov (vrátane)
 3. súťažiaci nad 36 rokov

Tematické kategórie

 1. Fragmenty ročných období

kategória pre krajinky, panorámy, architektúru, interiéry, technické pamiatky a pod.

 1. Pulzujúce mesto

kategória pre street foto, fotografie športového a spoločenského diania, cykly a seriály

 1. Tvorivá foto

makro, experimentálna forografia, portréty, experimenty, štylizovaná fotografia a pod.

 1. Prihlasovanie do súťaže
  Do súťaže sa môže prihlásiť každý tvorca, fotografia musí mať väzbu na Topoľčany (vytvorená na území Topoľčian, súvisiaca s mestom a jeho blízkym okolím)
  Do súťaže sa tvorca prihlasuje zaslaním fotografie a uvedením všetkých kontaktných údajov.
  Do súťaže možno prihlásiť iba fotografie, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov.
  Nie je možné prihlásiť fotografie, ktoré zobrazujú explicitne násilie, javy a činy proti ľudskosti.
  Súťažiaci môže prihlásiť do súťaže maximálne 6 fotografií.
  Fotografie prihlasuje súťažiaci odoslaním v elektronickej podobe cez uvedený e-mail. Pokiaľ mu mail neumožní odoslať fotografie v prílohe, do mailu priloží link na stiahnutie fotografií (napr.: uschovna.sk). Do mailu dopíše meno a priezvisko autora, adresu bydliska, dátum narodenia, kategórie do ktorých sa prihlasuje, názov jednotlivých fotografií, telefónny a mailový kontakt na autora fotografií.
  Prihlasovací mail: sutaz@topolcany.sk
  Názov fotografie bude: meno a priezvisko autora, názov fotografie, veková a tematická kategória (napr.: Ján Malý, Pri fontáne, I. A)
  Je potrebné, aby mal autor k dispozícii originál fotografie v elektronickej podobe v rozlíšení pre tlač.
  Prihlásením fotografie do súťaže autor dáva súhlas s jej neobmedzeným použitím pre potreby mesta. Vytlačené fotografie sa stávajú majetkom mesta.
  Organizátori a členovia poroty sa nemôžu zúčastniť súťaže.
 2. Priebeh súťaže
  Prihlasovanie do súťaže – máj – september 2022
  Zasadnutie poroty – október 2022
  Vyhlásenie výsledkov a výstava najlepších fotografií – október 2022
 3. Hodnotenie súťaže
  Porota rozdelí súťažné práce podľa vekovej a tematickej kategórie.
  V každej kategórii udelí prvé, druhé a tretie miesto. Porota môže udeliť čestné uznania.
  Porota v odôvodnených prípadoch môže udeliť špeciálne ceny a hlavnú cenu súťaže – bez rozdielu veku a kategórie.
  Výherci dostanú diplomy.
 4. Kontakty

Vyhlasovateľom súťaže je Mesto Topoľčany, tel.: 038 5340 363, e-mail.: sutaz@topolcany.sk

Pomoc s prihlasovaním: Mgr. Drahomír Trsťan, tel.: 0908784465, e-mail: trstan@toposveta.sk

Mesto Topoľčany

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.