4. MAREC – SVETOVÝ DEŇ OBEZITY

„EVERYBODY NEEDS TO ACT – KAŽDÝ MUSÍ KONAŤ“

Obezita je celosvetový problém a týka sa nás všetkých. Dnes už hovoríme o globálnej epidémii, tzv. „Globobezite“. Význam pojmu obezita sa nám snažila priblížiť lekárka z poradne zdravia RÚVZ BB MUDr. Ivana Smolková:

„Obezita je chronické metabolické ochorenie charakterizované zvýšeným hromadením tuku v tele. Toto ochorenie je najčastejšie spôsobené nerovnováhou medzi príjmom a výdajom energie a je samo o sebe významným rizikovým faktorom pre rozvoj iných, napr. srdcovocievnych ochorení, ale aj rakoviny.“

Vo svete žije okolo 800 miliónov ľudí s touto chorobou, ktorej sa dá predchádzať a ktorá sa dá liečiť. V prevencii obezity sú kľúčovými najmä komplexné zmeny režimových opatrení na individuálnej úrovni (zdravá výživa, redukcia sedavého spôsobu života, zvýšenie pohybovej aktivity, eliminácia stresu, dostatok spánku). Obezita a zdravotné komplikácie s ňou spojené zvyšujú nároky na financovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné dôsledky obezity budú do roku 2025 stáť viac ako 1 bilión dolárov. Alarmujúci je aj predpokladaný nárast detskej obezity v nasledujúcom desaťročí o 60 %, počet týchto detí sa do roku 2030 môže dostať až na úroveň 250 miliónov.

Organizácie zaoberajúce sa problematikou obezity na čele s World Obesity Federation sa  rozhodli vyhlásiť 4. marec za Svetový deň obezity. Aj v Slovenskej republike je nadhmotnosť a obezita jedným z vážnych problémov populácie, ktorá nielenže negatívne ovplyvňuje zdravotný stav, ale súvisí aj s celým radom ďalších ochorení (diabetes II. typu, kardiovaskulárne ochorenia, nádorové ochorenia a ďalšie).                                                           

Dňa 4. marca 2022 na Poradni zdravia RÚVZ BB začína ďalší bezplatný kurz znižovania nadváhy s 5 účastníčkami, ktoré sa podujali na zmenu životného štýlu. Čaká ich 12 stretnutí, obsahom ktorých budú teoretické aj praktické informácie z oblasti racionálneho stravovania s cieľom zvyšovania nutričnej gramotnosti, analýza stravovacích návykov a rozbor jedálnička, rady ohľadne zdravého pohybu, podnety a tipy od psychologičky i fyzioterapeutky. Účastníčky kurzu už absolvovali bezplatné vstupné vyšetrenie v Poradni zdravia, ktoré zahŕňa vyšetrenie celkového cholesterolu, glykémie, tukov v krvi a HDL cholesterolu z kvapky krvi, vrátane antropometrických meraní. Na konci kurzu ich čakajú výstupné vyšetrenia a merania. Jarný kurz nadväzuje na jesenný kurz znižovania nadváhy, v ktorom sa účastníčkam podarilo dokopy schudnúť 20,3 kg. U všetkých žien došlo k zmenšeniu obvodu pása, poklesu percentuálneho zastúpenia tuku v tele a k zlepšeniu biochemických parametrov.                                                                                                  

,,V prípade záujmu o vyšetrenie v Poradni zdravia nás môžete kontaktovať a objednať sa v pracovné dni v čase 8:00–14:30 hod. na t. č. 048/ 4367422, ale aj na kl. 421 a 424 alebo e-mailom na poradna.zdravia@vzbb.sk. Radi vás uvidíme osobne na adrese: RÚVZ BB, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,“

dodala na záver MUDr. Smolková.

Užitočné linky:

https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/Roots_of_obesity.pdf

https://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/zdrav_vych_materialy.php

https://obesitas.sk/

http://www.biomedcentrum.sav.sk/hladame-zaujemcov-do-studie-s-komplexnou-upravou-zivotneho-stylu-v-manazmente-obezity/

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5045:svetovy-de-obezity-2022&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

Regionálny úrad verejného zdravotníctva BB, Michaela Ondirová, foto: pixabay

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.