Aj mesto Nitra bude súčasťou týždňa dobrovoľníctva

Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva

Zaregistruje sa, vyberte si  z pestrej ponuky aktivít a pomôžte skrášliť naše mesto.

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom, zapojiť sa môže každý. Podujatie sa koná  od piatka 16. do štvrtka 22. septembra.

Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách.

Priamo v Nitre môžete pomôcť skultúrniť nitriansky „amfik“, natrieť drevenú tribúnu v kultúrno – komunitnom priestore, vyčistiť kvetinové záhony a zrevitalizovať záhradu v rôznych zariadeniach sociálnych služieb alebo pomôcť s vyhľadávaním injekčných striekačiek.

Dobrovoľníci sa do Týždňa dobrovoľníctva môžu prihlásiť do 16. septembra prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2022 je podporená z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Partnerom kampane v nitrianskom kraji je Mesto Nitra a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Mesto Nitra spolu s prihlásenými dobrovoľníkmi chceme skultúrniť nitriansky amfiteáter. Na pláne je výmena, montovanie a natieranie lavičiek. Spoločne vyčistíme aj areál.
Týždeň dobrovoľníctva trvá na celom Slovensku od 16. do 22. septembra. My sme si pripravili aktivity na stredu 21. a štvrtok 22. septembra.
Aktuálne máme na 21. septembra prihlásených dobrovoľníkov z troch nitrianskych firiem, voľný je preto už len 22. september.
Prihlásiť sa môžete na oba alebo len jeden deň prostredníctvom formulára https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/nitriansky-kraj/. Práca je vhodná pre mužov i ženy. Počas dňa bude zabezpečený pitný režim aj malé občerstvenie.

Viac info:

Nitrianske centrum dobrovoľníctva, www.ncdnitra.sk, info@ncdnitra.sk

Andrea Kosír Hugáňová, 0907 361 011, ncdnitra@gmail.com

Mesto NR, Timea Galová, foto: Mária Snopová

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.