BIELU PASTELKU môžete podporiť SMS-kou už teraz

Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu a pomoc ľudí so zrakovým postihnutím. 23. septembra budú v uliciach slovenských miest a obcí dobrovoľníci verejnej zbierky.
SMS-ku v hodnote 2 € môžete poslať na číslo 820 už teraz.
Biela pastelka pomáha:
pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.

Motto:  Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Red., foto: unss.sk

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.