Mesto Nitra vyzýva na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

Vlastníci tak musia urobiť do 31. júla 2022. V opačnom prípade im hrozí pokuta.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť prevádzkuje v Nitre verejnú kanalizáciu, ktorá slúži na hygienicky neškodnú likvidáciu odpadových vôd.

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu, splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.  

Podľa zákona boli vlastníci povinný splniť si svoju zákonnú povinnosť – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021. Vlastníci, ktorí tak neurobili majú povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd do 31. júla 2022.

Celú výzvu nájdete TU

V prípade otázok kontaktuje zákaznícke centrum: 037/6949319, 037/6949314, alebo natalia.stanovicova@zsvs.sk ; dominika.smykalova@zsvs.sk

Mesto NR

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.