Mesto Nitra zriaďuje pre predajcov trhové miesta na trhy a jarmoky

Remeselníci a predajcovia sa môžu prihlásiť na trhy a jarmoky

Mesto Nitra pripravuje v roku 2022 podujatia, pri ktorých sa pre predajcov a trhovníkov zriaďuje dočasné trhové miesto:

 1. Slávnosti Nitra, milá Nitra – Nitriansky jarmok na Svätoplukovom námestí a hradnom kopci – nedeľa až utorok 03.-05.07.2022
 2. Hody a dožinky – sobota a nedeľa -13.-14.08.2022 na Svätoplukovom námestí
 3. Chrenovské stánky – piatok a sobota 19.-20.08.2022 pred výstaviskom Agrokomplex
 4. Klokočinský jarmok – sobota a nedeľa 27.-28.08.2022 na sídlisku Klokočina

Prihláška na uvedené trhy a jarmoky bude dostupná:

 1. pre Nitriansky jarmok do 10.6.2022 do 12.00hod prostredníctvom tohto registračného systému tu
 2. pre Hody a dožinky, Chrenovské stánky a Klokočinský jarmok do 10.6.2022 do 12.00 hod a opäť od 6.7.2022 do 3.8.2022 do 12:00 hod

Podujatia pripravujeme pre všetkých predajcov tovarov, remeselníkov, predajcov vlastných výrobkov, aj pre predajcov potravinových výrobkov a pre predajcov občerstvenia a alko a nealko nápojov.

Každý predajca musí mať vlastný stánok. Na elektrickú energiu budú napájané iba stánky s občerstvením. Je vhodné, aby poskytovatelia občerstvenia mali k dispozícii vlastné sedenie (pivné sety, minimálne 5ks).

Informácie k jednotlivým podujatiam:

1. Nitra, milá Nitra 2022 – Nitriansky jarmok – nedeľa až utorok 3.-5.7.2022

Jarmok je prednostne určený pre ľudovo-umeleckých remeselníkov.

Nitriansky jarmok sa uskutoční v lokalitách:

 1. Pešia zóna (remeselníci)
 2. Svätoplukovo námestie (občerstvenie)
 3. Podhradie Nitrianskeho hradu

Na pešej zóne sa pred prevádzkou TIC bude odohrávať popoludňajší kultúrny program (divadlo, hudba), na Svätoplukovom námestí budú koncerty vo večerných hodinách. Predaj požadujeme v nedeľu a v pondelok od 12:00 hod minimálne do 20:00 hod a v utorok od 13:00 minimálne do 20:00 hod.

V podhradí Nitrianskeho hradu bude pripravený celodenný historický program. Atmosféru doplní dobová hudba, turnaje a historický sprievod. Predaj bude možný od nedele do utorka od 11:00hod do 19:00hod.

2. Hody a dožinky – v sobotu a v nedeľu 13.-14.08.2022 na Svätoplukovom námestí a pešej zóne.

Podujatie zahŕňa jarmok ľudových remesiel, špeciality nitrianskej kuchyne, ale aj degustáciu kvalitných vín. V sobotu bude program prebiehať na pešej zóne v podvečerných hodinách, v nedeľu od 15:00hod bude na námestí na vybudovanom veľkom pódiu pútavý kultúrny program s folklórnou časťou. V nedeľný večer pôjde cez pešiu zónu slávnostný hodovo-dožinkový sprievod, ktorý na námestí odovzdá dožinkový veniec. Hudobné vystúpenia budú dotvárať kulisu predajných stánkov až do zotmenia. Predaj v stánkoch je možný od 13-stej hodiny do večera.

 3. Chrenovské stánky – piatok a sobota 19.-20.08.2022 na sídlisku Chrenová na parkovisku pred areálom výstaviska Agrokomplex.

Súčasťou podujatia bude vybudované prestrešené pódium, na ktorom sa do večera realizuje kultúrno-hudobný program. Jarmok menšieho rozsahu pre predajné a remeselné stánky, aj stánky s občerstvením s ponukou jedál a nápojov. Predaj v stánkoch bude možný v piatok od 13:00hod do 22:00hod a v sobotu od 9:00 do večera do 22:00hod.

 4. Klokočinský jarmok – sobota a nedeľa 27.-28.08.2022 na sídlisku Klokočina Najväčšie trhové podujatie je situované po pravej strane Hviezdoslavovej triedy a Mikovíniho ulice na sídlisku Klokočina. Každoročne sa tento jarmok teší veľkému množstvu návštevníkov. Jarmok je spojený s kultúrnym programom – hudobnými vystúpeniami na vybudovanom prekrytom pódiu. S rozľahlou časťou s kolotočmi a lunaparkom a v hornej časti s početnými stánkami s občerstvením. Stánky s občerstvením budú mať k dispozícii napojenie na elektrickú energiu a na rozvod pitnej vody.

Každý účastník jarmoku je povinný dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a nariadenie Vlády Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Pri nedostatočne vyplnenej žiadosti / prihláške či nepriložení požadovaných dokumentov bude žiadateľ vyzvaný na jej doplnenie.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prideľovanie jarmočných miest podľa vlastného rozhodnutia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na výber žiadateľov – trhovníkov / predajcov.

V prípade uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti / prihláške nebude musieť byť v budúcnosti akceptovaná Vaša ďalšia prihláška na trhy organizované mestom Nitra.

Z účasti na budúcich trhoch organizovaných mestom Nitra budú vylúčení aj tí žiadatelia, u ktorých sa zistí porušenie organizačných pokynov (napr. záber plochy mimo určeného miesta, svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu / tovaru, umiestnený väčší stánok, ako bol uvedený v prihláške, nepovolené parkovanie vozidla pri stánku).

Cena / daň za zabratie verejného priestranstva sa stanovuje v zmysle VZN mesta Nitra č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatku č. 1 a 2.

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú určené za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

a ) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny 3 €

 1. b) predaj spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,

domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,

drobný tovar /darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety/

kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, knihy, časopisy, kvety a hračky 4 €

c ) predaj predmetov vlastnej ľudovo-umeleckej tvorby 2 €

 1. d) poskytovanie služieb /čistenie zlata, výroba kľúčov a pod./ 2 €
 2. e) predaj teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom nealkoholických nápojov 3 €
 3. f) predaj občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov 6 €

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať:

mailom na: fercak@msunitra.sk

telefonicky na: 037/6502 212 (Miháliková), 037/6502 386 (Ferčák)

Mesto Nitra, foto: Jakub Arpáš

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.