Na levických ZŠ sa budujú retenčné nádrže. Vodu budú využívať na závlahy.

Mesto Levice začalo v týchto dňoch realizovať projekt „Zhromažďovanie dažďových vôd, ich využitie a likvidácia, Levice“ , ktorého cieľom je zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Navrhované riešenie spočíva v osadení retenčných nádrží, vsakovacích objektov a vo vytvorení dažďovej záhrady na objektoch štyroch vybraných základných škôl. Technické riešenie projektu spočíva v zachytávaní dažďovej vody z maximálnej možnej plochy striech jednotlivých budov, ktorá je vypočítaná z pôdorysnej plochy budov. Následne bude zachytená voda regulovane a postupne využívaná na zavlažovanie zelených plôch (okrasných záhonov, trávnikov) v areáloch základných škôl.

Na realizáciu projektu mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške  484 677,83 € z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 510 187,19 €. Projekt bol schválený v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia.

Predmetom projektu sú objekty základných škôl nachádzajúce sa v intraviláne mesta, na ktorých budú realizované opatrenia v nasledujúcom rozsahu:

Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice

Navrhované opatrenia: Osadenie retenčných nádrží, vsakovacích objektov a vytvorenie dažďovej záhrady.

Veľkosť pôdorysnej plochy, z ktorej bude voda zadržiavaná: 4 063 m2

Množstvo zachytenej zrážkovej vody: 2 844 m3/rok

Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice

Navrhované opatrenia: Osadenie retenčných nádrží, vsakovacích objektov a vytvorenie dažďovej záhrady.

Veľkosť pôdorysnej plochy, z ktorej bude voda zadržiavaná: 3 070 m2

Množstvo zachytenej zrážkovej vody: 2 149 m3/rok

Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice

Navrhované opatrenia: Osadenie retenčných nádrží, vsakovacích objektov a vytvorenie dažďovej záhrady.

Veľkosť pôdorysnej plochy, z ktorej bude voda zadržiavaná: 4 777 m2

Množstvo zachytenej zrážkovej vody: 3 344 m3/rok

Základná škola Gyulu Juhásza – Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice

Navrhované opatrenia: Osadenie retenčných nádrží, vsakovacích objektov a vytvorenie dažďovej záhrady.

Veľkosť pôdorysnej plochy, z ktorej bude voda zadržiavaná: 1 806 m2

Množstvo zachytenej zrážkovej vody: 1 264 m3/rok

Ako prvé sa začali robiť vodozádržné zariadenia na Základnej škole A.Kmeťa na Ul. M.R.Štefánika. Práce realizuje na základe výsledkov verejného obstarávania firma Ing. Jozef Horniak – Vialle v celkovej sume 510 187 eur s termínom ukončenia do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Mesto Levice

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.