Nitra je v dobrej finančnej kondícii

Stanovisko k finančnej situácii mesta Nitra.

O stave financií mesta Nitry koluje množstvo legiend a dezinformácií. Časť z nich sa, prirodzene, používa na politický súboj. Faktom však je, že dlh mesta Nitra je v posledných troch rokoch o polovicu nižší ako za predchádzajúceho obdobia, konkrétne rokov 2014 až 2016.

Zadĺženie Nitry bolo najvýraznejšie v predchádzajúcom volebnom období, keď sa v roku 2015 dostalo až tesne pod maximálnu možnú dlhovú hranicu šesťdesiatich percent. Nitra sa kvôli vysokému dlhu v tej dobe negatívne zviditeľnila aj v médiách. V týchto číslach navyše neboli započítané “skryté” úvery vo výške 4 milióny eur na futbalový štadión z rokov 2017/2018, ktoré bývalé vedenie mesta zobralo na dcérsku spoločnosť Nitrianska investičná. Po voľbách v roku 2018 sa dlh mesta znížil a pohybuje sa okolo celoslovenského priemeru. V rokoch 2019 až 2021 je to na úrovni 25 až 27 percent. Podškrtnuté a zrátané, mesto Nitra má dnes polovičný dlh ako pred piatimi rokmi, a to napriek tomu, že sa muselo vysporiadať s výpadkami príjmov kvôli pandemickej kríze. Vývoj dlhu si môžete pozrieť v prehľadnom grafe.

LEGENDY O ÚVEROCH Mestá a obce berú úvery štandardne na dlhší čas, ako jedno volebné obdobie. Napríklad, za predchádzajúceho vedenia (2014-2018) zobralo Mesto Nitra šesť úverov (dva v roku 2015, dva v roku 2016 a po jednom v rokoch 2017 a 2018) spolu 17,9 mil. eur, ktoré sú splatné v rokoch 2019 až 2023. Financovanie investičných akcií je v aktuálnom funkčnom období rozdelené na dva úvery po 9 miliónov eur. Jeden na financovanie investícií v rokoch 2019 až 2020 a druhý na roky 2021 až 2022. Spolu teda 18 miliónov eur. Ide teda o takmer na vlas rovnakú sumu ako v predchádzajúcom funkčnom období alebo, ak chcete, za minulého vedenia. Zjednodušene povedané v jednom volebnom období čerpá mesto nové úvery, ktorých splácanie sa prenáša do nasledujúceho obdobia. Povedané ľudovo, Hattas spláca úvery, ktoré boli načerpané Dvončom a Hattas načerpal nové úvery, ktoré sa budú ďalej splácať aj po jesenných komunálnych voľbách. Je to prirodzený cyklus financovania v každej samospráve.

ROZUMNÝ KROK Za bežných okolností by mesto Nitra s týmto objemom peňazí financovanie investičných akcií pohodlne pokrylo. Všetko však zmenila pandémia. Radnica pristúpila k preventívnemu opatreniu a prijala úver vo výške 5 miliónov eur na prefinancovanie prechodného nedostatku zdrojov v prípade výraznejšieho výpadku príjmov. Toto opatrenie sa ukázalo ako rozumné. Mesto Nitra prostriedky použilo v roku 2021, spolu s nenávratnou finančnou výpomocou 1,8 milióna eur od Ministerstva financií, nakoľko výpadky príjmov boli počas krízy výrazné. Pre laika je nutné dodať, že výpadky príjmov sa týkali nielen Nitry, ale všetkých samospráv na Slovensku. Výpadok najvýznamnejšej príjmovej položky rozpočtu – podielových daní fyzických osôb, je uvedený v nasledujúcom grafe (je to tá červená plocha v celkovej sume 11,5 mil. eur za roky 2020 a 2021). Na záver je nutné dodať, že svet financií je exaktný. Čísla nepustia. Je normálne, že do obehu sa dostanú aj dezinformácie, hoaxy alebo vyslovené nepravdy. Čísla však hovoria jasnou rečou – mesto Nitra je dnes v dobrej finančnej kondícii, svoje záväzky si plní riadne, včas a dlh mesta sa pohybuje okolo celoslovenského priemeru.

Zdroje: verejné informácie zverejňované na webovej stránke Mesta Nitra; záverečné účty Mesta Nitra za roky 2014-2020; výsledky za rok 2021 z Odboru ekonomiky a rozpočtu po zaúčtovaní konca roka 2021.

Mesto NR, Henrich Varga

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.