Občianske združenie Alej na Prameni vysadilo prvú výsadbu

Aktivisti vysadili lipy, medové lúky a trvalkové záhony.

V lokalite Prameň na Klokočine žije aktívna komunita, ktorá chce do tejto lokality priniesť sociálny život i eko aktivity.

Občianske združenie Alej na Prameni vzniklo koncom minulého roka. Obyvatelia tejto štvrte mali potrebu stretávať sa, budovať komunitný život a zelené priestory.

„Naše občianske združenie má za cieľ tento priestor nielen vybudovať a vysadiť, ale priniesť doň aj sociálny život, dať príležitosť neformálnemu vzdelávaniu, kultúrnym zážitkom, enviro aktivitám alebo jednoducho, len každodennému náhodnému stretávaniu sa so susedmi,“ približuje predstavy združenia členka Jana Vernarcová.

V aprílovú sobotu sa komunita stretla pri prvej veľkej výsadbe. Vysadili sedem líp, medonosnú lúku a trvalkové porasty. Popri prácach sa diskutovalo o vízii, plánoch a postupoch prác. Aktivity sa zúčastnili celé rodiny. „Veľmi príjemné bolo vidieť medzigeneračné prepájanie,“ dodáva Vernarcová.

Združenie je na začiatku svojich aktivít, postupne však chcú do priestoru prinášať aj ďalšie aktivity. Ich zámerom je nadviazať spoluprácu s blízkymi školami.

Lenka Mareková, foto: OZ Alej na Prameni

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.