Od júla 2021 Nitrania vyzbierali takmer 600 ton kuchynského odpadu

Mesto obyvateľom bytových domov zadarmo poskytuje vedierka.

Občania Mesta Nitra, ktorí bývajú v bytovom dome majú ešte stále možnosť vyzdvihnúť si v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre špeciálne vedierko na kuchynský odpad. Každá domácnosť v komplexnej bytovej výstavbe (bytové domy) má nárok na 1 takéto vedierko.

Obsah vedierok treba vysypať do hnedej zbernej nádoby označenej BRKO, ktorá sa nachádza na každom sídliskovom stojisku.

Čo patrí a čo nepatrí do BRKO nádoby si môžete  pozrieť v priloženom letáku nižšie.

Kuchynský bio-odpad je vyvážaný do bioplynovej stanice v Bošanoch. Vyrobí sa z neho elektrická a tepelná energia, ako aj organické hnojivo.

Radi by sme požiadali všetkých občanov, aby poctivo triedili svoj kuchynský odpad. V bežnej nádobe na zmesový odpad  kuchynský bioodpad zapácha, prechádza hnilobným procesom a napokon skončí na skládke, kde bez prístupu vzduchu vytvára najsilnejší skleníkový plyn metán, ktorý má významný podiel na globálnom otepľovaní.

Podľa fyzických analýz tvorí až 40 percent obsahu nádob na zmesový komunálny odpad práve bioodpad. Čím viac mesto vytriedi, tým menej odpadu vyváža na skládku odpadov. Šetrí tak financie aj životné prostredie.

V Meste Nitra sa zatiaľ od spustenia zberu BRKO (1. 7. 2021) vyzbieralo takmer 600 t kuchynského bioodpadu. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí myslia EKOlogicky a triedia svoj odpad.

Mesto NR, Martin Pavelka, foto: Roman Oravec

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.