Vodiči pozor, od 6. júla platia na Slovensku nové pravidlá v cestnej doprave!

Od 6. júla by mala na Slovensku platiť ďalšia novela cestného zákona.  S ňou prichádzajú pre vodičov  výrazné zmeny na cestách.

Narábanie s mobilným telefónom v aute

Táto zmena sa týka držania a narábania s mobilným telefónom počas jazdy. V prípade, že vodič nepoužije na telefonovanie systém hands – free, bude to mať väčší dopad na peňaženku.

Horná hranice pokút v blokovom konaní sa v tomto prípade zvýšia zo 100 na 150 eur a v správnom konaní z 200 na 300 eur. Takéto porušenie zákona sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, za čo by v globále mohla dopravná polícia udeliť vodičovi zákaz činnosti.

Prekročenie povolenej rýchlosti

Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Toto porušenie sa tak bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.

Zmena povolenej rýchlosti na diaľnici v obci

Maximálne rýchlosť 130 km/hod. sa uplatní na diaľnici mimo obce. Je to v súlade s európskym nariadením, podľa ktorého  budú všetky novoschválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené moderným systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti.

„Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici či prechádza alebo neprechádza obcou,“

vysvetľuje ministerstvo dopravy s tým, že ak by muselo dôjsť na niektorom úseku cesty k regulovaniu rýchlosti, tak sa to zabezpečí dopravnými značkami.

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/hod. Na diaľnici smie vodič autobusu jazdiť rýchlosťou najviac 100 km/hod.

Úprava má zjednodušiť dopravu a plynulejšiu jazdu v obciach, cez ktoré prechádza diaľnica. Taktiež sa vypúšťa obmedzenie spočívajúce v najnižšej dovolenej rýchlosti jazdy na diaľnici v obci 65 km/hod.

Zmeny pri vodičských preukazoch pre mladých vodičov

Po novom už vodičské preukazy typov C a CE budú môcť získať aj vodiči vo veku 18 rokov (doposiaľ to platilo pre minimálne 21-ročných). Podobne  to bude pri skupinách D a DE, kde sa minimálny vek znižuje z 24 na 21 rokov. Povinnosťou však je absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.

„Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov,“

dodáva ministerstvo vnútra.

Dopravné nehody

Novelou cestného zákona  sa udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri  ktorej dôjde len k hmotnej škode na niektorom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku v akejkoľvek výške, nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť (za splnenia všetkých ostatných podmienok, ktoré zákon o cestnej premávke predpokladá pre vznik škodovej udalosti).

Cyklisti v cestnej premávke 

Ďalšie zmeny zákona o cestnej premávke sa týkajú najmä vzťahu vodičov motorových vozidiel k cyklistom. Nezabúdajme však, že tieto pravidlá platia už od marca tohto roku, čo je najmä v letných mesiacoch veľmi dôležité.

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú (na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom) smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

Ak pôjdete po cyklistickom chodníku a množstvo alkoholu v krvi neprekročí hodnotu 0,5 promile (čo sú asi dve veľké pivá), zákon neporušíte. Platí to však iba v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov – mimo týchto zón sa alkohol u cyklistov netoleruje.

Cyklisti nad 15 rokov už nemajú povinnosť nosiť prilbu mimo obce. Pre deti do 15 rokov táto povinnosť zostala zachovaná bez zmeny, to znamená, že prilbu musia nosiť kamkoľvek. Rovnako to platí aj pre reflexné prvky. V tomto prípade je ideálne cyklistické oblečenie, ktoré už reflexné prvky má a budete dostatočne viditeľný pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

red.

Pozri tiež

V piatok sa začína Divadelná Nitra 2022. Poďte s nami do divadla

Len pár hodín nás delí od začiatku 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V piatok 23. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.