Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

  1. ambulancia všeobecná,
  2. špecializovaná: ambulancia zubného lekárstva

Dotácia je určená pre:

  • začínajúcich lekárov, ktorí zriaďujú novú ambulanciu v oblasti s nedostatkom lekárov (neznamená zmenu miesta prevádzkovania výkonu činnosti)
  • lekárov, ktorí preberajú alebo obnovujú činnosť ambulancie po lekárovi, ktorý ukončil činnosť, alebo odišiel do dôchodku.

Uvedené typy ambulancií sa musia nachádzať v oblasti s nedostatkom lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo, pediatria a dorastové lekárstvo a zubné lekárstvo.

Pri podávaní žiadosti na rok 2022 je potrebné postupovať v zmysle §6 a §7 VZN NSK č. 1/2020 – elektronická žiadosť sa podáva prostredníctvom príslušnej elektronickej služby:

A.1.86 – Poskytovanie dotácie na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a186-poskytovanie-dotacie-na-podporu-primarnej-ambulantnej-zdravotnej-starostli

Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vo vzťahu k ustanoveniu §7 ods. 4 VZN NSK č. 1/2020 – povinné prílohy k žiadosti.

Prípadné otázky spojené s podávaním žiadostí na rok 2022 je možné konzultovať telefonicky na čísle 037/6922969.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 13. marca 2022.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, foto : ÚNSK

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.